...

Pozbądź się kredytu frankowego! Dowiedz się, ile możesz zyskać za darmo!

Anulujemy Ci kredyt także w innych walutach

Formularz kontaktowy

Naszym celem jest zapewnić Ci kompleksową pomoc prawną na każdym etapie Twojej sprawy

Bezpłatna analiza umowy kredytowej

Załącz zdjęcie lub skan umowy kredytowej. Po przeanalizowaniu umowy skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy propozycję podjęcia działań prawnych.

prawnicyfrankowi.pl

Z nami pozbędziesz się kredytu frankowego!

Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w sprawach i procesach dotyczących kredytów frankowych. Dzięki naszej pomocy, wielu klientów zdołało unieważnić swoje kredyty i odzyskać pieniądze od banków. Na naszej stronie znajdziesz cenne informacje dotyczące strategii postępowania z kredytem, przysługujących Ci praw, a także sukcesy, które osiągnęliśmy dla naszych klientów.

Jesteśmy dumni z naszych sukcesów. Publikujemy wyroki i zabezpieczenia, które zdobyliśmy dla naszych klientów. Aby ilustrować naszą skuteczność, na stronie znajduje się aktualizowany na bieżąco licznik/wykres prowadzonych przez nas spraw. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia, aby odzyskać swoje prawa i pieniądze. Niech Twoje prawa staną się naszą misją.

CO ZYSKUJESZ?

Dzięki pomocy naszych doświadczonych prawników możesz:

01.

unieważnić
swoją
umowę

02.

obniżyć kwotę
kredytu
do spłaty

03.

obniżyć
wysokość
płaconej raty

04.

odzyskać
pieniądze od
banku

05.

uwolnić
swoją
hipotekę

Pytania I odpowiedzi

Poznaj odpowiedzi na najczęstsze pytania!

Na co mogę liczyć jako kredytobiorca w sprawie frankowej pozywając bank?

Przede wszystkim kredytobiorca może liczyć na unieważnienie umowy kredytu przez sąd. Unieważnienie umowy kredytu powoduje stan, jak gdyby umowa taka nigdy nie została zawarta, nigdy nie istniała. W konsekwencji zachodzi konieczność dokonania wzajemnych rozliczeń między bankiem a kredytobiorcą. W uproszczeniu mówiąc bank zobowiązany jest zwrócić kredytobiorcy wszystkie wpłacone przez niego środki, kredytobiorca zaś zobowiązany jest do zwrotu kwoty wypłaconego kredytu. W sytuacji gdy w wyniku obowiązku dokonania wzajemnych rozliczeń, kredytobiorca zobowiązany do zwrotu określonej kwoty pieniędzy (do wysokości udzielonego kredytu), a nie dysponuje daną kwotą, istnieje możliwość rozłożenia spełnienia świadczenia na raty. Ponadto korzyścią wynikającą z unieważnienia umowy jest, poza wzajemnym rozliczeniem stron, uwolnienie kredytobiorcy od konieczności dalszego spłacania kredytu, a także zwolnienie nieruchomości od obciążenia hipotecznego.

Jakie są moje prawa jako osoby, która zaciągnęła kredyt we frankach szwajcarskich?
Ile kosztuje sprawa w sądzie?

Rozważając założenie sprawy w sądzie, na początek należy zwrócić się do banku z wnioskiem o wydanie pełnej historii spłaty kredytu. W zależności od banku opłata za wydanie interesujących nas zaświadczeń wynosi między 100 zł a 300 zł. Wytaczając powództwo należy uiścić opłatę sądową od pozwu w kwocie 1 000 zł wygrywając proces sądowy, opłata ta wraca do frankowicza). Korzystając z pomocy profesjonalnego prawnika, równocześnie należy dokonać opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa, która wynosi 17 zł. Jako że w większości kredytobiorcami byli oboje małżonkowie, każdy z nich dokonuje opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Jeżeli po stronie kredytobiorców występuje więcej osób, to każdy kolejny opłaca dalsze 17 zł. Po wytoczeniu powództwa, tj. z reguły po wniesieniu pozwu, po złożeniu odpowiedzi na pozew przez bank, po złożeniu repliki na twierdzenia banku (a więc na dalszym etapie procesu), sąd może posłużyć się biegłym sądowym z zakresu rachunkowości / finansów dla sporządzenia stosownych wyliczeń. Koszt opinii biegłego, w zależności od stopnia skomplikowania wyliczeń, oscyluje między 1 500, a 3 000 zł . Na etapie dopuszczenia tego dowodu, sąd z reguły wzywa obie strony procesu do złożenia zaliczek na poczet opinii (średnio 1 000 zł). Wygrywając proces sądowy frankowicz odzyskuje wydatek poniesiony na biegłego sądowego. Poza powyżej wymienionymi opłatami dochodzi wynagrodzenie ustalone z reprezentującym kredytobiorcę prawnikiem (to wynagrodzenie ustalane jest indywidulanie i wynosi tyle, na ile umówią się kredytobiorca z reprezentującym go prawnikiem). Omawiając koszty procesu, należy wskazać, że strona przegrywająca proces zobowiązana jest do zapłaty kosztów zastępstwa procesowego. W I instancji dla wartości przedmiotu sporu powyżej 50 000 zł do 200 000 zł, koszty zastępstwa procesowego wynoszą 5 400 zł natomiast powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł, koszty te wynoszą 10 800 zł. W II instancji co do zasady koszty zastępstwa procesowego będą wynosić 75% kwoty ustalonej w I instancji. Po zapadnięciu wyroku w I instancji pełnomocnik kredytobiorcy podejmie decyzję w zakresie złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku – koszt opłaty sądowej to 100 zł. Trzeba podkreślić, że w chwili obecnej 97% spraw jest wygrywanych przez frankowiczów, zatem zgodnie z tą statystyką koszty te ponoszą w zasadzie banki. Jak to zostało powiedziane powyżej, przegrywający proces ponosi koszt opłaty sądowej (1 000 zł) oraz koszt opinii biegłego (1 500 – 3 000 zł).

Czy mogę zawiesić spłatę kredytu?

Tak oczywiście. W sprawach frankowych, mając na względzie średnią wartość udzielanych kredytów oraz czas, w którym kredyty te były zawierane, nierzadko dochodzi do sytuacji, w której kredytobiorcy spłacając kredyt przez wiele lat zrównali się z kwotą nominalną otrzymanego kredytu lub wręcz nadpłacili wysokość otrzymanego kredytu. W takiej sytuacji istnieją uzasadnione podstawy do ubiegania się o zawieszenie obowiązku płatności rat. W tym celu już na etapie wnoszenia pozwu reprezentujący nas pełnomocnik składa w naszym imieniu wniosek o zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie obowiązku dalszej spłaty kredyt. Jeżeli wniosek jest składany wraz z pozwem, nie podlega on odrębnej opłacie, jeżeli zaś składany jest w toku prowadzonego postępowania, to winien być opłacony kwotą 100 zł. Poza wstrzymaniem obowiązku spłat, najczęściej wnioski i w konsekwencji postanowienia Sądu obejmują swym zakresem także zakaz wypowiedzenia umowy kredytu przez bank, a także zakaz publikacji różnej maści wpisów dot. danego kredytobiorcy czy to w BIK-u czy to w innych podobnej maści instytucjach.

Co grozi mi ze strony banku?

W przypadku nieważności umowy kredytu bank może domagać się od kredytobiorcy jedynie zwrotu kwoty kredytu, jaką wypłacił. Nie Oznacza to jednak, że kredytobiorca musi taką kwotę bankowi w całości zapłacić. Może bowiem dokonać kompensaty swoich należności z należnością banku. Kredytobiorca musi być ponadto przygotowany, że bank może wysuwać w stosunku do niego także inne żądania, niż tylko zwrot równowartości wypłaconego kredytu. Bank może bowiem domagać się zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z kredytu, czy waloryzacji tej kwoty np. w oparciu o wskaźniki inflacji. Trzeba jednak pamiętać, że samo sformułowanie przez bank żądania nie oznacza, że jest ono uzasadnione. W naszej ocenie wszelkie żądania banków wychodzące poza zwrot kwoty kredytu nie mają podstaw. W związku ze swoimi żądaniami bank może wzywać kredytobiorcę do zapłaty, inicjować postępowanie sądowe w celu zawarcia ugody, a nawet pozwać kredytobiorcę. Choć każda taka czynność wymaga reakcji, to jej podjęcie nie oznacza, że jest uzasadniona. Prowadząc sprawy dla naszych Klientów stosujemy taką strategię i takie czynności, aby kredytobiorcy byli przed takimi czynnościami banków zabezpieczeni. Należy również pamiętać, że kwestionowanie umowy kredytu nie daje bankowi prawa do jej wypowiedzenia, aneksowania, wpisania kredytobiorcy do BIK, czy egzekwowania hipoteki.

Jaką mam szansę na wygraną?

Szanse wygrania sprawy z bankiem przez kredytobiorcę frankowego, w tym żądania ustalenia nieważności umowy i zwrotu pieniędzy przez bank są dzisiaj niemal pewne. Szanse te w ostatnich latach znacznie wzrosły, przede wszystkim dzięki orzeczeniom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ryzyko przegrania sprawy związane jest z reguły z rzeczywistym przeznaczeniem kredytu. W przypadku wydatkowania go na cele związane z działalnością gospodarczą kredytobiorca nie może bowiem skorzystać z przepisów chroniących konsumenta. Czasami ryzyko to związane jest też ze składem sądu rozpoznającego sprawę. W przeciwieństwie do innych, nie zawsze uczciwych, ofert pomocy kredytobiorcom frankowym nie możemy zagwarantować wygrania sprawy sądowej z bankiem. Takich spraw po prostu nie ma, niezależnie czego dotyczą. Nasze doświadczenie pozwala jednak przewidzieć i pokonać przeszkody na drodze naszych Klientów do wygrania z bankiem.

Formularz kontaktowy

Naszym celem jest zapewnić Ci kompleksową pomoc prawną na każdym etapie Twojej sprawy

Bezpłatna analiza umowy kredytowej

Załącz zdjęcie lub skan umowy kredytowej. Po przeanalizowaniu umowy skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy propozycję podjęcia działań prawnych.

Chcesz o coś zapytać osobiście?
Zadzwoń do nas!

PROCES WSPÓŁPRACY

Jak zadziałamy w Twojej sprawie?

Oferujemy kompleksową pomoc prawną w sprawach związanych z kredytami frankowymi. Oto, jak wygląda nasz proces obsługi klientów.

NASZE SUKCESY

Publikujemy wyroki i zabezpieczenia

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

Dawid Kowalczyk

  • Radca prawny, wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie pod numerem KR-2756,
  • Mediator sądowy wpisany na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Krakowie,
  • Posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC radców prawnych,
  • Specjalizacja: w sprawach z zakresu prawa finansowego, gospodarczego, cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań i prawa odszkodowawczego. Na co dzień koncentruje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców, prowadzeniu sporów sądowych i windykacji należności,
  • W latach 2007-2013 pracował w Sądzie Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,
  • Kancelarię radcy prawnego prowadzi od 2014 roku.

Tomasz Waśniowski

  • Radca prawny, wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie pod numerem KR-2629,
  • Posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC radców prawnych,
  • Specjalizacja: w sprawach dotyczących prawnej strony finansów, usług bankowych (kredyty, pożyczki itp.), różnych form inwestowania pieniędzy oraz ubezpieczeń. Reprezentował na setkach procesów zarówno przedsiębiorców świadczących usługi finansowe, jak i konsumentów (tzw. kredyty frankowe, ale również udzielane w złotych),
  • Kancelarię radcy prawnego prowadzi od 2013 roku.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.